Delproteser


Delproteser erstatter, som ordet siger, dele af tandsættet. Der fremstilles flere forskellige typer delproteser: Partiel-proteser, Flexite-proteser og Unitor-proteser.  Hvilken protesetype der vælges, afhænger af antallet af naturlige resttænder, og resttændernes og mundforholdenes tilstand. 

Partiel eller overgangsprotese:

Kaldes også overgangsproteser og er en slimhinde-støttende protese. Disse del-proteser anvendes hvis de resterende tænder er meget svage eller kun har en kort levetid. Delprotesen fremstilles som en overgang til en senere helprotese, idet man forholdsvis billigt kan udvide protesen og sætte flere tænder på. Overgangsproteserne har ikke så lang holdbarhed og styrke som en Unitor-protese.

Unitor-protese:

Stålunitor-protese eller stålprotese, er også en delprotese.
Det er den mest anvendte del-protese, idet den kan fremstilles meget lille, og meget stærk, da protesens "skelet" er lavet i stål. Protesen vil derfor sidde godt fast, da bøjlerne er støbt til tænderne, og derfor er meget skånsomme for de naturlige resttænder. Denne type protese kan fremstilles så den ikke fylder så meget, og ofte som en aftagelig bro.

Denne protesetype kan også udvides. Det betyder, at der kan monteres flere tænder på stålstellet, hvis der senere mistes flere naturlige tænder.

  
 

En Unitor-protese fastholdes med støbte bøjler på de tilbageværende naturlige tænder, og sidder derfor godt fast og fylder minimalt.

For at løsne den, placeres en fingernegl under bøjlen, og dermed skubbes protesen op og af, fx i forbindelse med tandbørstning. Bøjlerne kan strammes og løsnes efter patients behov og kræfter.  
 

 

 
 Uden protese                                          Med protese

Her ses en Unitor delprotese, der erstatter mistede fortænder.


 

Her ses en Unitor-protese til overkæben til erstatning af en fortand. Denne er indfarvet helt individuelt, så den passer til de naturlige nabotænder. I siderne er der ligeledes monteret to kindtænder, som mangler i tandrækken.
 

 
 
 

Behandlinger
 

Helproteser


Delproteser

Naturtro protese

Hybrid bro-protese

Immediat protese

Flexiteprotese

Provisoriske proteser

Ganespalte protese

Blød basisprotese

Bideskinner

Tandbeskytter

Snorkeskinner

Rebasering og duplikering

Udvidelse af proteser

Vedligeholdelse af proteser

Problemer med proteser