Helproteser

Erstatter, som ordet siger, hele tandsættet, som helprotese til hele over- eller underkæben – alternativt til begge. Helproteser kan også kombineres med f.eks. en delprotese eller tryklåsprotese i den anden kæbehalvdel.
 

Helprotesesæt til over- og underkæben

  

 


 Her ses helprotesesættet indsat i munden.

 

Helprotese til overkæben
Helprotese til overkæben set fra ganen
Helprotese til underkæben



Helproteser i over- og underkæben.


 

Behandlinger
 

Helproteser


Delproteser

Naturtro protese

Hybrid bro-protese

Immediat protese

Flexiteprotese

Provisoriske proteser

Ganespalte protese

Blød basisprotese

Bideskinner

Tandbeskytter

Snorkeskinner

Rebasering og duplikering

Udvidelse af proteser

Vedligeholdelse af proteser

Problemer med proteser