Tryklåsprotese eller Hybridprotese
 

Har man mistet alle sine tænder og kæberne er i en sådan tilstand, at det er svært at fastholde en protese, kan der indsættes et eller flere implantater i kæben. Et implantat er en ”kunstig rod”, hvorpå der monteres en tryklås. Tilsvarende i protesen sættes en trykknap, så protesen ”knappes” fast til gummen.
Resultatet af denne behandling får mange mennesker til at udtrykke det sådan, at ”det er som at få sine egne tænder tilbage” da man får en fastsiddende protese, som tillader patienten at tale og tygge fuldstændig som med sine egne tænder.

Fremstilles protesen som en ”naturtro tandprotese”, fås en protese, som både sidder fast og ser ud, som ens egne tænder.

se mere om NATURTRO TANDPROTESER her
 
Hybrid-proteser/tryklås-proteser/implantat-proteser underkæben

 

 
 

På billedet er vist en underkæbe, der er svundet kraftigt. Derfor er der sat to implantater i underkæben med tryklåse. I overkæbeprotesen er der sat to tilsvarende trykknapper, så protesen på den måde kan “knappes” fast på underkæben.
 

 

 

Hybrid-proteser/tryklås-proteser/implantat-proteser overkæben


Indsættes der tryklåsproteser i overmunden, er det muligt at fjerne ganen på protesen, så denne ikke skal “suges” fast på slimhinden som ved en almindelig protese, idet protesen sidder fast med tryklåsene på implantaterne.

Fordelene ved en tryklåsprotese er, at samtidig med at de manglende tænder erstattes, erstattes også den kæbeknogle der er svundet ved f.eks. parandontose, og derved fylde og støtte læber og kinder med det “kunstige” tandkød, så disse ikke bliver indfaldene.
 


 


 

 

Tryklås-bro

En tryklås-bro kan fremstilles som en tryklås-protese, som ovenfor beskrevet. Er kæbeknoglen ikke svundet så meget, kan der fremstilles en tryklås-protese som bro.

Fordelen ved en tryklås-bro er, at den ikke fylder mere end de naturlige tænder har gjort. Samtidig er der væsentligt bedre muligheder for god mundhygiejne, da tænderne kan fjernes når de skal rengøres, og derved er det lettere at rengøre implantaterne. 

Behandlinger
 

Helproteser


Delproteser

Naturtro protese

Hybrid bro-protese

Immediat protese

Flexiteprotese

Provisoriske proteser

Ganespalte protese

Blød basisprotese

Bideskinner

Tandbeskytter

Snorkeskinner

Rebasering og duplikering

Udvidelse af proteser

Vedligeholdelse af proteser

Problemer med proteser