Immediatprotese, 1.gangs protese eller protese indsat efter tandudtrækning

Immediatprotese (midlertidig protese) er en protese, som indsættes lige efter udtrækningen af de naturlige tænder. Protesen fremstilles før tænderne trækkes ud, så den er færdig den dag patienten skal have trukket sine dårlige tænder ud.

Der tages et aftryk af kæben, inkl. de tænder der skal trækkes ud. Inden protesen laves færdig, fjernes de tænder fra aftryksmodellen, som skal trækkes ud, således at man har en model af munden som den vil se ud efter tandudtrækningen. Herefter fremstilles protesen, som den vil se ud når tænderne er trukket ud.

Når tænderne er trukket ud, indsættes den midlertidige protese, som nu passer til munden efter de dårlige tænder er trukket ud. De udtrukne tænder erstattes af protesen.
Fordelen ved en midlertidig protese er, at patienten undgår at skulle gå uden tænder samtidig med, at protesen virker som en beskyttende bandage over kæben, hvor der er trukket tænder ud. Protesen skåner også gummen mod overbelastning og smerter.

Protesen skal senere tilpasses de naturlige forandringer der vil ske når kæben heler op efter tandudtrækningen. Læs mere om dette længere ned på siden.  KLIK

En midlertidig protese kan, i forbindelse med tandudtrækning, både fremstilles som hel- eller delprotese. På diasshowet nedenfor er vist en patient, som får lavet midlertidige proteser, og en helprotese til overkæben.

Vigtig at vide om efterbehandling med proteser indsat efter tandudtrækning (immediatprotese).

Når en protese indsættes efter tandudtrækning vil kæben efterfølgende forandre sig når den heler op. Det skyldes, at knoglen lukker sig over de huller, som tænderne har siddet i, og derved bliver gummen mindre, smallere og lavere. Dette bevirker, at protesen vil kunne føles løs, da der vil opstå et hulrum mellem gumme og protese, svarende til det gummen svinder.

Protesen skal derfor tilpasses de forandringer der sker med gummen. Dette gøres ved at der støbes et nyt aftryk i protesen, så den passer til den nye form gummen har fået.
Der støbes en ny "bund" i protesen, så denne kommer til at passe til gummen igen. Dette kaldes en rebasering. Patienten skal undvære protesen i ca. 3-4 timer, mens rebaseringen foretages på vores eget tandtekniker-laboratorium.
Rebasering vil normalt være nødvendig første gang ca. 1 måned efter tandudtrækningen, og anden gang ca. 3 måneder til ½ år efter, og igen ca. 1 år efter tandudtrækningen.

Alt efter hvor mange tænder der er trukket ud, og hvor meget gummen svinder, kan det være nødvendigt at ”duplikere” protesen, da bid og pasform nu vil kunne have forandret sig så meget, at rebasering ikke er nok til at få protesen til at fungere optimalt.

En duplikering af protesen vil sige, at der egentlig fremstilles en helt ny protese med helt nye aftryk og ny bidprøve, men bruger de samme tænder, som sidder i den første protese.

Efterbehandlingen i forbindelse med en midlertidig protese er ikke indkluderet i protesens pris. Der afregnes derfor først når behandlingen bliver nødvendig, og beløbets størrelse afhænger bla. af  hvor mange tænder der er trukket ud.


Ser mere klik på REBASERING

Behandlinger
 

Helproteser


Delproteser

Naturtro protese

Hybrid bro-protese

Immediat protese

Flexiteprotese

Provisoriske proteser

Ganespalte protese

Blød basisprotese

Bideskinner

Tandbeskytter

Snorkeskinner

Rebasering og duplikering

Udvidelse af proteser

Vedligeholdelse af proteser

Problemer med proteser