Rebasering af proteser


En gumme er en levende organisme, og den forandrer sig hele livet. Gummen kan svinde, blive lavere eller mindre. Da protesen ikke ændrer sig, kan der komme “luft” under protesen og denne bliver løs.

Efter tandudtrækning svinder gummen MEGET pga. de “huller” som kommer i kæben, hvor tænderne har siddet. Disse huller lukker sig når kæben heler op efter tandudtrækningen, og gummen bliver derved mindre, smallere og lavere. Protesen vil derefter blive for stor og for løs.

Her ses en kæbe, hvor hullerne er helet op efter tandudtrækning. 
Protesen kan tilpasses de naturlige forandringer ved at foretage en rebasering af protesen.

Rebasering, betyder at der fremstilles en ny bund i protesen. Dette kaldes også en”foring”, fordi man “forer” eller støber et nyt lag akryl i protesen, så denne igen passer til den forandrede gumme.

I protesen tages et aftryk, (det blå materiale) så der fås et aftryk af det “luftrum” der er under protesen, svarende til det gummen har forandret sig. I aftrykket støbes en gipsmodel 
På billedet til højre ses en protese og en model, der er skåret igennem på midten, og hvordan en rebasering giver protesen en ny pasform, så den igen passer til den forandrede gummen. 
På den gennemskårede model kan det blå aftryksmateriale ses. Det udfylder det “luftrum” der er kommet under protesen da gummen er svundet 
 
Her er det blå materiale fjernet, så “luftrummet” under protesen bliver synligt. Her støbes der nyt akrylmateriale ind. 
 
Her ses protesen efter den er blevet rebaseret, dvs. der er støbt nyt akrylmateriale ind i det “hulrum” der var under protesen, så protesen igen passer til den forandrede gumme.

Behandlinger
 

Helproteser


Delproteser

Naturtro protese

Hybrid bro-protese

Immediat protese

Flexiteprotese

Provisoriske proteser

Ganespalte protese

Blød basisprotese

Bideskinner

Tandbeskytter

Snorkeskinner

Rebasering og duplikering

Udvidelse af proteser

Vedligeholdelse af proteser

Problemer med proteser